За Художника

pic2

Христо Михайлов е роден през 1962 г. в Балчик, израства в Казанлък. Завършил е Националната художествена академия „Николай Павлович” през 1989 г. От 1984 г. живее и работи в София. Член е на „Секция 13“ към СБХ. Семеен, има един син.

Художникът работи в различни области – скулптура, приложно изкуство, живопис, графика и концептуално изкуство, където e един от първите в страната, използващ възможностите на лазерите и холограмите за пресъздаване на художествени образи. Проявява се като илюстратор и дизайнер. И както казва самият Христо Михайлов в едно интервю: „Изборът на жанра е според моментната емоция. Никъде по света не се гледа на изкуството профилирано. Авторът може да работи всичко, което съставлява неговия свят и се възприема от хората. Художникът е художник, останалото е само усвояване на занаята и въпрос на личност. Аз съм художник, който се чувства добре във всички жанрове, защото те са едно цяло и се допълват взаимно.“

Използва всякакви материали – дърво, камък, метал, стъкло, маслени, гвашови, витражни и флуоресцентни бои, въже, звук, лазер, холограма, музика и ефектно осветление.

За реализиране на своите замисли, особено в своите тематични творения, художникът винаги се стреми да достигне уникалността и същевременно да пресъздаде и духа на миналото. За постигане на тази симбиоза, много често е използвал помощта на историци, като проф. Александър Фол, директора на НИМ Божидар Димитров, Георги Китов и др.

Негови картини и пластики са притежание на колекционери и галерии във Франция, Германия, Холандия, Белгия, Италия, Люксенбург, Англия, Русия, Турция, Япония, САЩ и Канада.

В живота му има и една друга любов – айкидо. За връзката между него и изкуството той казва: „Зоните на Вселената са едни и същи. Айкидото е нещо, като школа на живота, а изкуството също е част от нашия живот.“

Другите За Художника

„… В представените скулптури динамиката е постигната без външни аксесоари, без бъбриви детайли и лесни пространствени ефекти. Използвайки вътрешните възможности на формата и боравейки с добре подбрана стилизираща линия, Христо постига движение в монолитността, неустойчивост в устойчивостта, напрежение в спокойствието. Артистичността на този подход се съдържа във факта, че въпреки динамиката, фигурите въздействат спокойно, изящно. Тези творби осъществяват прехода и към други жанрове, към които Христо има афинитет – тези на миниатюрната пластика и на бижутерството. В последните усета към изящното, елегантното, към умелото съчетаване на различни материали, към движението и играта на светлината в едни камерни рамки, се изразява още по-отчетливо.“
Мария Василева – изкуствовед

„….Творец надарен с буйна художествена фантазия, оригинални идеи, рядко срещан усет за стил, мярка и композиция, умение да синтезира модерния стил с традиционните форми и мотиви, както и способността му да работи в различни области на приложното изкуство…. Особено оригинален е Христо Михайлов в областта на бижутерията….. Формите са изчистени, оригинални, функционални и ще се харесат на всяка съвременна жена….
Той ни поднася едно съвременно изкуство в което има истински материали, истински вкус, истински чувство, истинска мярка. При такова равновесие между надареност, мярка, вкус, традиция и новаторство не бих се учудила да видя Христо Михайлов дори в сценографията или като илюстратор на поетични видения. Следете този художник и очаквайте от него нови водопади от прекрасни и оригинални произведения!“
Ваня Попова – Мороз- изкуствовед

“ Различни са превъплъщенията на този разностранен и търсещ талант. Ако застанем пред неговите пластики, не може да не ни впечатли удивителната способност на Христо Михайлов да превъплъщава митологични сюжети, да се втурва в необятното интелектуално и духовно пространство на историята и на историческите послания. Неговите пластики носят символиката на асиро-вавилонската култура на траките, на прабългарите. …. В проследяването на развитието на човешкия дух в хилядолетията художникът навсякъде търси корените на българина, на неговата чувствителност, на българския манталитет и характер…..“
Иван Гранитски-издател

„Тази изложба трябва да бъде видяна от всеки българин и особено от младите, за да разберат къде са жилавите корени на българския дух, който винаги възкръсва като семка ….13 века българска държава, от които 7 века робство и пак оцелява българският дух….“
ст.н.с. Кирила Възвъзова-Каратеодорова – изворовед
по повод изложбата „Духът на българите – минало, настояще, бъдеще“

„.. Според мен човекът Христо Михайлов силно вярва в равновесието на света и затова поставя своите персонажи в граничната зона на противоположните сили, където напрежението е най-високо, но само от където е възможно интелектуално или интуитивно проникване във висшите сфери на красотата и мъдростта. ..“