Правни

Сайтът се се поддържа от Христо Минков Михайлов, наричан за кратко АВТОР.

Адрес: гр. София, район р-н Люлин, ж.к. „Люлин“, бл. 809, вх. В, ет. 6, ап. 65

Телефон: 088 875 31 88

Сайтът е изграден с информационна цел. Сайтът не ползва бисквитки, third party софтуер или тракикнг кодове, които да събират лична информация. Авторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили следствие на посещаването и/или ползването на този сайт и/или посещението на връзки към други сайтове.